naročiSLIKE.si

Fotografiranje otrok v šolah in vrtcih.

Splošni pogoji

Kdo smo

Lastnik in upravljalec spletnega mesta narocislike.si
Uradno ime podjetja:

VAŠFOTO, FOTO IN VIDEO PRODUKCIJA, JASMINA ROZMAN, S.P.

Sedež podjetja: Adamičeva cesta 24. Grosuplje. 1290. Slovenija

Zbiranje in uporaba osebnih podatkov

VAŠFOTO, FOTO IN VIDEO PRODUKCIJA, JASMINA ROZMAN, S.P. spoštuje in varuje zasebnost uporabnikov spletne strani, osebne podatke pa obdeluje odgovorno in v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1)ter Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov).

Podatki o kupcih upravljavec obdeluje za izpolnjevanje svojih obveznosti iz pogodbenega razmerja za namene identifikacije posameznika, izvajanja transakcije, izstavitve računa, dostave izdelka, reševanja reklamacij in ostale, z nakupom povezane komunikacije.

Upravljavec zbira in obdeluje osebne podatke posameznikov v primeru nakupa in registracije. Obdelani bodo naslednji osebni podatki: ime in priimek, elektronski naslov, geslo v šifrirani obliki (v primeru registracije), podatki o prebivališču, država bivanja, telefonska številka, IP naslov, podatki o registraciji, arhiv komunikacije, podatki o nakupih (datum nakupa, vrsta nakupa, vsebina nakupa, vrednost nakupa, način plačila, vrsta popusta, ipd.) in podatki o dostavi ter montaži. VAŠFOTO, FOTO IN VIDEO PRODUKCIJA, JASMINA ROZMAN, S.P. ne bodo uporabljali podatkov za noben drug namen, razen za obdelavo naročnikovih naročil!.

Posredovanje osebnih podatkov je prostovoljno in ga lahko posameznik kadarkoli umakne. Podatki se hranijo do preklica privoljenja posameznika oziroma do prejema zahteve za izbris podatkov.

Podatki, za katere VAŠFOTO, FOTO IN VIDEO PRODUKCIJA, JASMINA ROZMAN, S.P. ne potrebuje soglasja posameznika, se obdelujejo v skladu z veljavno zakonodajo.

Namen zbiranja osebnih podatkov

VAŠFOTO, FOTO IN VIDEO PRODUKCIJA, JASMINA ROZMAN, S.P. zbira osebne podatke na spletni strani z naslednjimi nameni:

 • izboljšanje kakovosti vsebin in funkcionalnosti storitev na spletni strani;

 • uporaba za potrebe izpolnitve nakupa (izvajanje transakcije, izstavitev računa, dostava izdelka, vse v zvezi z naročilom) in ostalo z nakupom povezano komunikacijo;

 • reševanje reklamacij.

Shranjevanje osebnih podatkov

VAŠFOTO, FOTO IN VIDEO PRODUKCIJA, JASMINA ROZMAN, S.P. ustrezno hrani in varuje osebne podatke v elektronski obliki na sedežu podjetja. Podatki, ki se obdelujejo za namen izpolnjevanja pogodbenih obveznosti se hranijo do izpolnitve vseh obveznosti iz pogodbenega razmerja oziroma še največ 5 let po izpolnitvi vseh obveznostih, s potekomzastaralnih rokov v zvezi s posamezno terjatvijo. Zaradi izpolnjevanja zahtev davčne zakonodaje, se računi hranijo še 10 let po poteku leta, na katerega se račun nanaša.

Podatki, ki se obdelujejo na podlagi soglasja posameznika, upravljavec hrani do preklica njegovega soglasja. Uporabnik lahko kadarkoli poda pisno zahtevo za preklic uporabe osebnih podatkov na naslov vasfoto@rozzman.si.

Varovanje zasebnosti

VAŠFOTO, FOTO IN VIDEO PRODUKCIJA, JASMINA ROZMAN, S.P. skrbi za varovanje zasebnosti z upoštevanjem vseh veljavnih zakonskih predpisov. Prav tako pa VAŠFOTO, FOTO IN VIDEO PRODUKCIJA, JASMINA ROZMAN, S.P. zagotavlja vso potrebno tehnološko ter organizacijsko podporo za zaščito in varovanje osebnih podatkov pred izgubo, spremembami, krajo in dostopom nepooblaščenih tretjih oseb.

Piškotki

Spletna stran vsebuje t.i. piškotke (Cookies) zaradi uresničevanja namena nemotenega delovanja strani.

Za potrebe spletne strani narocislike.si uporabljamo naslednje piškotke:

Sejni piškotek
Nujen za delovanje sistema za urejanje in prikaz vsebin. Ta piškotek skrbi za pravilen sprejem elektronskih sporočil in vsebin na spletni strani. Piškotek se izbriše, ko uporabnik odide s spletne strani.

Analitični piškotki
Piškotki so namenjeni spremljanju prometna na spletni strani in ne hranijo osebnih podatkov uporabnikov.

Posredovanje osebnih podatkov tretjim osebam

Jasmina Rozman s.p. lahko nekatere vaše podatke, skladno z namenom obdelave, posreduje tretjim osebam: Če za podatke zaprosijo državni organi, ki s pisno obrazložitvijo zahtevajo podatke za potrebe vodenja konkretnega postopka.

Pravice uporabnika

Posameznik ima v zvezi z obdelovanje osebnih podatkov naslednje pravice:

 • pravico do dostopa do podatkov,

 • pravico do popravka,

 • pravico do izbrisa (»pravica do pozabe«),

 • pravico do omejitve obdelave,

 • pravico do prenosljivosti podatkov in

 • pravico do ugovora.

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko zahteva uveljavljanje navedenih pravic s poslano zahtevo na elektronski naslov vasfoto@rozzman.si.

Jasmina Rozman s.p. bo zahteviugodil ali posameznika obvestil o razlogih za zavrnitev zahteve brez nepotrebnega odlašanja, vendar najkasneje v 15 dneh od prejema zahteve.

Pravica do dostopa do podatkov

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki ima pravico od upravljavca pridobiti potrditev, ali se v zvezi z njim obdelujejo osebni podatki, in kadar je temu tako tudi dostop do osebnih podatkov in naslednjih informacij:

 • nameni obdelave;

 • vrste osebnih podatkov;

 • uporabniki ali kategorije uporabnika, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki, zlasti uporabnike v tretjih državah ali mednarodnih organizacijah;

 • kadar je mogoče, predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov ali, če to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja;

 • obstoj pravice, da se od upravljavca zahteva popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave osebnih podatkov v zvezi s posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali obstoj pravice do ugovora taki obdelavi;

 • pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu;

 • kadar osebni podatki niso zbrani od posameznika, vse razpoložljive informacije v zvezi z njihovim virom;

 • obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov, ter smiselne informacije o razlogih zanj, kot tudi pomen in predvidene posledice take obdelave za posameznika.

Jasmina Rozman s.p. posamezniku zagotovi kopijo osebnih podatkov, ki se obdelujejo. Če posameznik zahtevo predloži z elektronskimi sredstvi in če ne zahteva drugače, se mu informacije zagotovijo v elektronski obliki.

Pravica do popravka

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da Jasmina Rozman s.p. popravi netočne osebne podatke v zvezi z njim. Ob upoštevanju namenov ima posameznik tudi pravico do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov, vključno s predložitvijo dopolnilne izjave.

Pravica do izbrisa (»pravica do pozabe«)

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da Jasmina Rozman s.p. izbriše osebne podatke v zvezi z njim. Jasmina Rozman s.p. mora podatke izbrisati, kadar:

 • osebni podatki niso več potrebni za namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani,

 • posameznik prekliče privolitev, ki je podlaga za obdelavo podatkov , za obdelavo pa ne obstaja druga pravna podlaga,

 • posameznik ugovarja obdelavi na podlagi zakonitega interesa upravljavca, za obdelavo podatkov pa ne obstajajo nobeni prevladujoči zakoniti razlogi ali če posameznik obdelavi ugovarja,

 • posameznik ugovarja obdelavi za potrebe neposrednega trženja,

 • so osebni podatki obdelani nezakonito,

 • je treba osebne podatke izbrisati za izpolnitev pravne obveznosti v skladu s pravom Unije ali slovenskih pravnim redom.

Pravica do omejitve obdelave

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da Jasmina Rozman s.p. omeji obdelavo, kadar:

 • posameznik oporeka točnosti podatkov (za obdobje, ki upravljavcu omogoča preveriti točnost podatkov),

 • je obdelava nezakonita, posameznik pa namesto izbrisa osebnih podatkov zahteva omejitev njihove uporabe,

 • jih ne potrebuje več za namene obdelave, temveč jih posameznik potrebuje za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov,

 • je posameznik vložil ugovor v zvezi z obdelavo, dokler se ne preveri, ali zakoniti razlogi upravljavca prevladajo nad razlogi posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

Kadar je obdelava osebnih podatkov omejena, se lahko taki osebni podatki z izjemo shranjevanja obdelujejo le s privolitvijo posameznika, na katerega se podatki nanašajo, ali pa za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov ali zaradi varstva pravic druge fizične ali pravne osebe ali zaradi pomembnega interesa Unije ali prava Slovenije.

Pravica do prenosljivosti

Posameznik, na katerega se nanašajo osebnih podatki, ima pravico da prejme osebne podatke zvezi z njim, ki jih je posredoval upravljavcu, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki ter pravico, da te podatke posreduje drugemu upravljavcu (če je to tehnično izvedljivo) kadar:

 • obdelava temelji na privolitvi posameznika ali pogodbi in

 • se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi.

Pravica do ugovora

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da kadarkoli ugovarja obdelavi osebnih podatkov, če ta temelji na zakonitih interesih upravljavca. Jasmina Rozman s.p. preneha obdelovati osebne podatke, razen če dokaže nujne legitimne razloge za obdelavo, ki prevladajo nad interesi, pravicami in svoboščinami posameznika, ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.

Jasmina Rozman s.p. lahko nekatere vaše podatke, skladno z namenom obdelave, posreduje tretjim osebam če za podatke zaprosijo državni organi, ki s pisno obrazložitvijo zahtevajo podatke za potrebe vodenja konkretnega postopka.

Opozorilo!

Naročilo individualnih portretov lahko naredite najkasneje do 5. ure zutraj na dan fotografiranja. Za naročila po tem času otroci ne bodo fotografirani za individualni portret, ker se takrat pripravi spisek naročil, ki ga ima fotograf seboj v šoli ali vrtcu in nima dostopa do kasnejših naročil.

Naročilo skupinskih map se lahko naredi tudi kasneje.

 

Prepoved fotografiranja!

V primeru, da izrecno ne želite fotografiranja za vašega otroka to napišite v opombe. Fotograf bo na dan fotografiranja to sporočil učiteljici ali vzogjiteljici in otroka ne bo fotografiral tudi na skupinski fotografiji.